Carregant...

FAQ - Preguntes Freqüents

Col·lecció de preguntes més freqüents i les respostes a aquestes preguntes.

Tens preguntes?

Aquí hi ha algunes de les preguntes més comuns. Si no pots trobar la resposta a la teva pregunta, comunica't amb nosaltres i t'ajudarem amb molt de gust.

01. Qui és els temps d'entrega?

Ens comprometem a l'execució de l'esmentat projecte en el termini a comptar de la data en què les parts arribin a un compromís de pressupost i ens hagis proporcionat informacions i material, sempre que s'hagi liquidat el pagament percentual en el termini estipulat.

02. Quantes revisions puc fer del projecte?

El projecte contempla un màxim de dos (2) revisions per la teva part. En cas d'haver-hi més revisions de les anteriorment citades, seran pressupostades previ estudi i pacte del preu.

03. Tinc material gràfic que no és meu, hi ha cap problema?

Ens has de garantir incondicionalment que ets propietari de totes les informacions i del material que ens proporcionis, sinó hauràs d'estar autoritzat per escrit pel propietari d'aquest.

04. Ja disposo de Manual d'Estil, com afectarà al projecte?

En cas que ja disposis d'un manual, guia d'estil o similar relatiu a la teva imatge corporativa de creació externa, no et podem garantir l'aplicació exacta de colors i tipografies detallats a la guia quan hagin de ser convertits a un mitjà que sigui diferent d'aquell per al qual haguessin estat especificats, a causa de les limitacions tècniques pròpies de cada mitjà.

01. Qui és els temps d'entrega?

Ens comprometem a l'execució de l'esmentat projecte en el termini a comptar de la data en què les parts arribin a un compromís de pressupost i ens hagis proporcionat informacions i material, sempre que s'hagi liquidat el pagament percentual en el termini estipulat.

02. Quin tipus de format fotogràfic se m'entregarà?

El format fotogràfic serà sempre arxius JPG d'alta resolució.

01. Qui és els temps d'entrega?

Ens comprometem a l'execució de l'esmentat projecte en el termini a comptar de la data en què les parts arribin a un compromís de pressupost i ens hagis proporcionat informacions i material, sempre que s'hagi liquidat el pagament percentual en el termini estipulat.

02. Quin tipus de format de vídeo se m'entregarà?

El format videogràfic serà sempre arxius MP4 d'alta resolució.

01. Qui és els temps d'entrega?

Ens comprometem a l'execució de l'esmentat projecte en el termini a comptar de la data en què les parts arribin a un compromís de pressupost i ens hagis proporcionat informacions i material, sempre que s'hagi liquidat el pagament percentual en el termini estipulat.

02. Tinc material gràfic que no és meu, hi ha cap problema?

Ens has de garantir incondicionalment que ets propietari de totes les informacions i del material que ens proporcionis, sinó hauràs d'estar autoritzat per escrit pel propietari d'aquest.

03. Ja disposo de Manual d'Estil, com afectarà al projecte?

En cas que ja disposis d'un manual, guia d'estil o similar relatiu a la teva imatge corporativa de creació externa, no et podem garantir l'aplicació exacta de colors i tipografies detallats a la guia quan hagin de ser convertits a un mitjà que sigui diferent d'aquell per al qual haguessin estat especificats, a causa de les limitacions tècniques pròpies de cada mitjà.

04. El projecte pot ser en diferents idiomes?

El CLIENT ens subministrarà el text, traduccions dels textos, imatges, disseny, logotip o qualsevol altre element que sigui requerit per a la prestació del servei o bé seran pressupostats previ estudi i pacte del preu amb el CLIENT d'aquest servei.

05. Hi ha errors un cop imprés el projecte, puc reclamar?

El CLIENT té la responsabilitat de revisar el projecte abans de la seva impressió per salvaguardar-se així de possibles errors un cop estigui ja imprès. Et facilitarem sempre els arxius gràfics necessaris, sigui en format JPG o PDF, perquè puguis revisar el projecte amb anterioritat al seu procés d'impressió.

En cas d'error tipogràfic o error de contingut un cop imprès el projecte, la responsabilitat recaurà sobre el CLIENT. Si es donés el cas d'haver de repetir el projecte a conseqüència d'error tipogràfic o error de contingut, el CLIENT assumiria de nou el cost total del servei.

01. Què passa si tinc que modificar quelcom que no surt al pressupost?

Totes les modificacions que es duguin a terme amb respecte al pressupost inicial seran valorades amb caràcter posterior. Qualsevol modificació pot ser objecte de retard per a la finalització i lliurament del projecte.

02. Quin cost te el desplçamet per realitzar el servei de fotografia i/o vídeo?

Depenent de la situació, i lloc on s'emplaçarà el servei, serà pressupostat previ estudi i pacte del preu amb el CLIENT d'aquest servei.

03. Els drets de propietat son meus?

No. Transferir-te els drets de reproducció sobre el disseny no t'atorga la propietat d'aquest.

04. Puc fer canvis pel meu compte un cop entregat el projecte?

No. Abans d'alterar, corregir o adaptar el disseny tens que consultar-nos-ho prèviament.

05. Hi ha cap tipus de document que formalitzi la contractació del projecte?

Sí. Sigui quina sigui la naturalesa del projecte hi ha un contracte signat per ambdues parts que formalitza la contractació del projecte.
Tens un Projecte? Et podem ajudar.

T'oferim disseny gràfic, fotografia i vídeo publicitari, serveis d'impremta i tot el que el teu negoci pugui necessitar perquè el teu projecte es porti a terme amb l'èxit que es mereix.

M'interessa